Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hadházy Ákos országgyűlési képviselő egy másik ügyben kapott tájékoztatás alapján a valóságnak meg nem felelő információt tett közzé a közösségi oldalán - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Had­há­zy Ákos ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő fel­je­len­tő­ként a jogi kép­vi­se­lő­je útján 2022. decem­ber 21-én – a nyo­mo­zás ügy­szá­má­ra hivat­ko­zás­sal – tájé­koz­ta­tást kért a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség­től az un. Mic­ro­soft licen­cek ügyé­nek állásáról.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség ugyan­ezen ügy­szám alatt – un. Mic­ro­soft ügy­ben – 2023. janu­ár 12-én arról tájé­koz­tat­ta Had­há­zy Ákos jogi kép­vi­se­lő­jét, hogy a nyo­mo­zás folya­mat­ban van, annak állá­sá­ról egyéb tájé­koz­ta­tást az ügyész­ség – az eljá­rás érde­ke­i­re tekin­tet­tel – nem ad.

A főügyész­ség ezen tájé­koz­ta­tá­sát Had­há­zy Ákos a közös­sé­gi média olda­lán a mai napon úgy tette közzé, mint­ha az az un. Schadl ügy­ben kapott infor­má­ció lett volna és így abból a való­ság­nak meg nem fele­lő követ­kez­te­té­se­ket vont le.