Főoldal » Archív » Indítványozza az ügyészség a rendőrök elől menekülő taxis előzetes letartóztatását

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett annak a 23 éves fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki két nap­pal ezelőtt az álta­la veze­tett taxi­val mene­kült az őt iga­zol­tat­ni pró­bá­ló rend­őrök elől, ennek során több másik autó­val is össze­üt­kö­zött, majd végül sza­lag­kor­lát­nak csapódott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye