Főoldal » Archív » Intézkedő rendőrt veszélyeztetett egy ittasan menekülő férfi - vádemelés - VIDEÓVAL

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 61 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki tavaly augusz­tus­ban Buda­pes­ten az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val sze­mé­lyi sérü­lés­sel és anya­gi kár­ral járó bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el, majd a vád sze­rint mene­kü­lés köz­ben veszé­lyez­tet­te a vele szem­ben intéz­ke­dő egyik rendőrt.

 A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.