Főoldal » Hírek » Ittas ismerősét fosztotta ki, vádat emeltek ellene - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki kifosz­tot­ta ittas falubelijét.

A vád sze­rint 2022 máju­sá­ban a sér­tett ittas álla­pot­ban indult el hazul­ról, majd a bolt­nál össze­ta­lál­ko­zott egyik isme­rő­sé­vel. Mivel a sér­tett ekkor már annyi­ra ittas volt, hogy önál­ló­an nem tudott volna haza­men­ni, így a vád­lott támo­gat­ta őt, ám útköz­ben a zse­bét átku­tat­va elvet­te 10.000 Ft-ját. Ezt meg­lát­ta a sér­tett élet­tár­sa és szá­mon kérte a fér­fit, aki azon­ban azt hazud­ta, hogy az az ő pénze, majd elment a bolt­ba és az összeg­ből bevásárolt.

Tet­tét később azon­ban meg­bán­ta, ezért pár nap múlva meg­té­rí­tet­te az oko­zott kárt a sértettnek.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.