Főoldal » Hírek » Ittasan, jogosítvány nélkül, vezetéstől eltiltás hatálya alatt okozott balesetet - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a Nóg­rád megyei férfi ellen, aki a vád sze­rint itta­san, jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt oko­zott bal­ese­tet, ami­ben ő és egyik utasa is megsérült.

A vád sze­rint a férfi, aki­nek jogo­sít­vá­nya sincs, 2021. feb­ru­ár 20-án, egy koráb­bi ittas veze­té­se miatt kisza­bott jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt, ismét itta­san vezet­te autó­ját Karancs­lap­új­tőn. Egy erő­tel­jes féke­zé­se során a gép­ko­csi meg­csú­szott, az útpad­ká­ra sod­ró­dott, és egy ott par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi­nak ütközött.

Az ütkö­zés követ­ke­zé­ben a hátsó ülé­sen ülő utas zúzó­dá­sos, míg a vád­lott súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től való eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vádiratában.