Főoldal » Az ügyészségről » Jogodban áll tudni! - Mindent az ittas vezetésről
A Jogod­ban áll tudni! leg­újabb részé­ben meg­mu­tat­juk, hogy mennyit is szá­mít két korsó sör, ha a reak­ció­idő­ről van szó, ami­hez a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság szi­mu­lá­to­rát hív­tuk segítségül.
 
Dr. Sticz Tamás, a Győri Járá­si Ügyész­ség ügyé­sze és Vecsei H. Mik­lós szín­mű­vész arról is beszél­get­nek, hogy vajon biz­ton­sá­go­san autó­ba lehet-e ülni egy átbu­li­zott este után más­nap reggel?