Főoldal » Hírek » Kellemes ünnepeket!
Kará­csony első nap­ján kívá­nunk kel­le­mes beszél­ge­té­se­ket, finom éte­le­ket, ked­ves tár­sa­sá­got és ha bele­fér, akkor jó film­né­zést!
 
Akár egy igazi klasszi­kus is hoz­zá­já­rul­hat az esté­hez, ugyan­úgy, mint 38 évvel ezelőtt, ami­kor a hazai tele­ví­zi­ós pre­mi­er­je volt. A film­hez dr. Mar­tossy György, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség főügyé­sze csi­nál most ked­vet - évti­ze­des gyűj­tő­mun­ká­já­nak ered­mé­nyét oszt­ja meg Önök­kel.