Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Kéretlen éjjeli látogató - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves férfi ellen éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020 júli­u­sá­ban, éjjel, itta­san, meg­je­lent a volt fele­sé­ge ongai csa­lá­di háza előtt. A kerí­té­sen átmász­va beju­tott az udvar­ra, majd fel­má­szott a terasz­ra, és az abla­kon kopog­tat­ni kezdett.

A sér­tett fel­ri­adt a zajra, és több­ször fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy hagy­ja el az ingat­lant, azon­ban nem tett ele­get ennek a kérés­nek, tovább­ra is kitar­tó­an kopog­ta­tott, ezért a sér­tett rend­őri segít­sé­get kért.

A vád­lott csak a kiér­ke­zett rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­ra volt haj­lan­dó távozni.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.