Főoldal » Hírek » Kisfilm az Ügyészség Napján tartott ünnepségről

Az Ügyész­ség Nap­ján tar­tott ünnep­sé­gen sze­mé­lye­sen lehet­tek jelen a leg­ma­ga­sabb kitün­te­té­sek­ben - Kozma Sándor-díj, Var­gha Ferenc-díj, Szé­kely Ferenc- díj, Rend­kí­vü­li elis­me­rés - része­sí­tett kol­lé­gák, amely elis­me­ré­se­ket a leg­főbb ügyész­től vehet­ték át.

Rövid kis­fil­münk­ben bepil­lan­tást nyer­het­nek az ünnep­ség­be.