Főoldal » Hírek » Közel egymillió forint értékű áramot lopott a szomszédtól - Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy év alatt közel 800 000 forint érté­kű ára­mot lopott el a szomszédtól

A vád­irat sze­rint a 40 éves férfi egy Csor­na mel­let­ti tele­pü­lé­sen élt csa­lád­já­val, ahol a szom­széd ingat­lan már évek óta lakat­lan volt.

A vád­lott 2021 júli­u­sá­ban a lakat­lan ház egy külső csat­la­ko­zó­já­ba hosszab­bí­tott dugott, és a veze­té­ket átve­zet­ve a saját udva­rá­ra véte­le­zett onnan áramot.

A férfi 2022 júli­u­sá­ig –a vil­lany­óra leol­va­sá­sá­ig – több mint 20 000 kWh elekt­ro­mos ára­mot lopott, közel 800 000 forint kárt okozva.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben  lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.