Főoldal » Az ügyészségről » Középpontban a Központi Nyomozó Főügyészség

A nyo­mo­zó ügyé­szek­nek bár­mi­lyen bűn­cse­lek­ményt tud­ni­uk kell nyo­moz­ni, még úgy is, hogy spe­ci­á­lis ügyek­ben, vagy spe­ci­á­lis elkö­ve­tői kör ese­té­ben jár­nak el, hiszen a bűn­cse­lek­mé­nyek  rend­kí­vül vál­to­za­to­sak. De melyek azok a bűn­cse­lek­mé­nyek, ame­lyek­nél kiemelt figye­lem­mel jár­nak el?