Főoldal » Közérdekű adatok » Közbeszerzések (2009-2020) » Közbeszerzési eljárások » Közbeszerzési eljárások - Bács-Kiskun Megyei Főügyészség
Közbeszerzési eljárások - Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

BACS-2018/1.
Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség élő­erős őrzés-védelmi fel­ada­tok ellá­tá­sa

Szer­ző­dés

BACS-2017/1.
For­dí­tá­si tevé­keny­ség Bács-Kiskun megye ügyé­szi szer­vei részé­re

Szer­ző­dés

BACS-2016/1.
For­dí­tá­si tevé­keny­ség Bács-Kiskun megye ügyé­szi szer­vei részé­re

Szer­ző­dés
Pénz­ügyi tel­je­sí­tés
Pénz­ügyi tel­je­sí­tés

BACS-2014/2.
Őrzés-védelmi fel­ada­tok ellá­tá­sa

Szer­ző­dés
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről
Tájé­koz­ta­tó a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ről