Főoldal » Archív » Közlekedési konfliktus során rúgta ki az idős nő kezéből a járókeretet a viperás támadó

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a vád­lott egy köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ció kap­csán Győr­ben vipe­rá­val a kezé­ben meg­fe­nye­get­te az úttes­ten átkel­ni kívá­nó fia­tal­em­bert, ille­tő­leg kirúg­ta a járó­ke­re­tet a mel­let­te hala­dó idős nő kezéből.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye