Főoldal » Hírek » Rendezvények » KÖZÖS SAJTÓ-ÖSSZEFOGLALÓ 6 éves a korrupció elleni összefogás Magyarországon

A Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um, a Kúria, az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal, a Leg­főbb Ügyész­ség, az Álla­mi Szám­ve­vő­szék, a Magyar Nem­ze­ti Bank és a Köz­be­szer­zé­si Ható­ság közös érté­ke­lé­se az elmúlt hat év eredményeiről.

közös_nyilatkozat