Főoldal » Archív » Közvetítői eljárásra utalta az ügyészség a makói képviselő-testületben történtek miatt indult ügyet

A Makói Járá­si Ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta és egy­ben fél évre fel­füg­gesz­tet­te azt az ügyet, amely becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt indult az idén ápri­lis­ban egy zárt ülé­sen elhang­zot­tak miatt

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye