Főoldal » Hírek » Letartóztatták az ismerősét ököllel leütő férfit - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság elren­del­te annak a 35 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ököl­lel ütöt­te le isme­rő­sét a megyeszékhelyen.

A férfi 2021. május 26-án 11 óra körül Sal­gó­tar­ján­ban az egyik élel­mi­szer­bolt par­ko­ló­já­ban ittas álla­pot­ban, egy szó­vál­tás után ököl­lel nagy erő­vel meg­ütöt­te isme­rő­sét, aki­nek az ütés­től az áll­kap­csa eltö­rött, így 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú sérü­lést szenvedett.

A gya­nú­sí­tott nem elő­ször áll bün­te­tő­el­já­rás alatt, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sül, leg­utóbb 2019 ápri­li­sá­ban sza­ba­dult egy börtönbüntetéséből.

A bűn­is­mét­lés­re tekin­tet­tel a rend­őr­ség őri­zet­be vette őt, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség pedig indít­vány tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, amit a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel – el is rendelt.