Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Lőtérről loptak hatástalanított fegyvereket- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye- FOTÓVAL és VIDEÓVAL

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben két fér­fi­val szem­ben azért emelt vádat, mert az esz­ter­go­mi lőtér épü­le­té­ből hatás­ta­la­ní­tott gép­ka­ra­bélyt és golyó­szó­rót is loptak. 

A vád­irat sze­rint a két buda­pes­ti férfi 2019. decem­ber 11-én a déli órák­ban az esz­ter­go­mi lőtér nem zárt épü­le­té­be jog­ta­la­nul beha­tolt, majd az egyik táro­ló helyi­ség­ből maguk­kal vit­tek egy dobozt a benne lévő mérő­sza­lag­gal, kötél­lel, gyors­kö­tö­zők­kel és elekt­ro­mos csat­la­ko­zók­kal össze­sen 7550 forint értékben.

A fér­fi­ak kora dél­után ismét meg­je­len­tek a lőté­ri épü­let­ben, és maguk­hoz vet­tek egy  150.000 forint érté­kű hatás­ta­la­ní­tott gép­ka­ra­bélyt, vala­mint egy 150.000 forint érté­kű hatás­ta­la­ní­tott golyószórót.

Az ello­pott tár­gyak együt­tes érté­ke 307.55 forint, a lopás­sal oko­zott kár a nyo­mo­zás során lefog­la­lás­sal megtérült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság az egyik fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re, a másik fér­fit elzá­rás­ra ítélje.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.