Főoldal » Archív » Műemléket rongált meg a 17 éves elkövető

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a védett kul­tu­rá­lis javak köré­be tar­to­zó tárgy, műem­lék meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki fes­ték­szó­ró spray-vel lefúj­ta az Igmán­di Erőd falát.

Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.09.