Főoldal » Hírek » Nagy tételben hozta be a kábítószereket az országba egy férfi - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki két­szer jelen­tős mennyi­ség­ben hozott át több­fé­le kábí­tó­szert Szlo­vá­ki­á­ból Magyarországra. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a szlo­vák férfi 2019 novem­be­ré­ben és 2020 szep­tem­be­ré­ben, Szlo­vá­ki­á­ból Magyar­or­szág­ra több, mint 300 gramm spee­det, ecs­ta­syt és mari­hu­á­nát hozott át autó­val. A férfi emel­lett egy­szer kábí­tó­szer hatá­sa alatt vezet­te a gépjárművet.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Törvényszékre.

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.