Főoldal » Hírek » Négyen támadtak a férfira, aki a barátnőjét védte - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a négy fér­fi­val szem­ben, akik a barát­nő­jét védő sér­tett­re támadtak. 

A vád­irat sze­rint a négy elkö­ve­tő 2020. novem­ber 14-én, 21 óra­kor az orosz­lá­nyi mun­kás­szál­ló előt­ti füves terü­le­ten, a kije­lölt dohány­zó helyen itta­san molesz­tál­ták a sér­tett barát­nő­jét. A sér­tett mind­ezt meg­elé­gel­te, oda­ment hoz­zá­juk, hogy elhoz­za onnan barát­nő­jét. Az elkö­ve­tők­nek ez nem tet­szett, szó­vál­tás ala­kult ki köz­tük, majd a négy férfi meg­ver­te a sér­tet­tet, test­szer­te ütöt­ték és rúgták.

A sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló comb – és könyök zúzó­dá­sa kelet­ke­zett, de emi­att nem kíván­ta az elkö­ve­tők megbüntetését.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len elkö­ve­tők­kel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.