Főoldal » Hírek » Ok nélkül ütötte le a sértettet - videóval -a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség  vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki szó­vál­tás nél­kül egy ütés­sel lete­rí­tet­te a sértettet.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. júni­us 16-án a tata­bá­nyai busz­vég­ál­lo­má­son oda­ment az éppen más­sal beszél­ge­tő sér­tett­hez, majd bár­mi­fé­le előz­mény nél­kül hir­te­len jobb kéz­zel, ököl­lel úgy arcon ütöt­te a sér­tet­tet, hogy az az ütés­től elesett.

Az ütés követ­kez­té­ben a sér­tett arcán nyolc napon belül gyó­gyu­ló duz­za­nat kelet­ke­zett, a cse­lek­mény alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés okozására.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.