Főoldal » Hírek » Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője

Dr. Rab Ferenc, a Fővá­ro­si Főügyész­ség helyet­tes szó­vi­vő­je, rög­tön a mély­víz­be került helyet­tes szó­vi­vői kine­ve­zé­se után, mivel Bet­ti­na távol­lé­té­ben neki kel­lett a Fővá­ro­si Főügyész­ség vál­to­za­tos és sűrű saj­tó­te­vé­keny­sé­gét ellátnia.

A szó­vi­vői munka az ügyé­szi mun­ká­já­ra is hatás­sal volt, hiszen a sza­vak­nak és a gesz­tu­sok­nak nem­csak a nyi­lat­ko­za­tok köz­ben van jelentősége.