Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Sodrófával törte el élettársa gyermekének orrát

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyos testi sér­tés­sel vádol egy fér­fit, aki idén nyá­ron közös győri ott­ho­nuk­ban sod­ró­fá­val bán­tal­maz­ta élet­tár­sa fiát.

A negy­ven­négy éves férfi élet­vi­te­le miatt hara­gu­dott a huszon­hat éves sér­tett­re. Aznap dél­előtt a sér­tett által a kony­ha­asz­ta­lon felej­tett kávés­csé­sze miatt vesz­tek össze, amit be is dobott a sér­tett után a szobájába.

A dél­utá­ni órák­ban a konf­lik­tus foly­ta­tó­dott. Ekkor a vád­lott magá­hoz vett egy sod­ró­fát és azzal nagy erő­vel több­ször meg­ütöt­te a véde­kez­ni pró­bá­ló sértettet.

A fia­tal­em­ber­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben zúzó­dott a feje, a válla, a könyö­ke és a mell­ka­sa, vala­mint elmoz­du­lás­sal járó nyílt orr­csont­tö­rést szen­ve­dett el.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.