Főoldal » Hírek » Szilánkosra törte az anyósa autójának szélvédőjét egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 44 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt, aki az anyó­sa autó­já­nak támadt az utcán.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júni­us végén, dél­előtt egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házuk előt­ti útsza­ka­szon vitá­ba került váló­fél­ben lévő fele­sé­gé­vel. A nő az autó­ban ült, és a férfi a vita hevé­ben ököl­lel ráütött a vissza­pil­lan­tó tükör­re, majd az út mel­lett lévő szik­la­kert­ből fel­vett egy nagy­mé­re­tű követ, és azt két­szer rádob­ta a gép­ko­csi első szél­vé­dő­jé­re, mire az üveg betört, és a szi­lán­kok a fele­sé­gé­re ömlöttek.

Az asszony fele­lős­ség­re vonta a fér­fit, hogy ezt miért csi­nál­ta, ugyan­is az elkö­ve­tő tisz­tá­ban volt azzal, hogy a gép­jár­mű az anyósáé.

A cse­lek­ménnyel oko­zott kár 50.000 forint.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.