Főoldal » Archív » Taxisra lőtt gáz-riasztó fegyverrel egy férfi Budapesten – vádemelés

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 32 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2014 szep­tem­be­ré­ben egy köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus során gáz-riasztó fegy­ver­rel egy taxi veze­tő­jé­re lőtt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye