Főoldal » Hírek » Több mint 300.000 forint értékű árut akart kitolni az áruházból a bevásárlókocsis tolvaj - videóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 19 éves fér­fi­val szem­ben, aki közel 300.000 forint érté­kű árut pakolt a bevá­sár­ló­ko­csi­ba, majd azt az áru­ház­ból kitol­va pró­bál­ta az áru­kat ellopni.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022 októ­be­ré­ben egy sal­gó­tar­já­ni áru­ház­ban a bevá­sár­ló­ko­csi­já­ba külön­bö­ző ter­mé­ke­ket – köz­tük édes­sé­ge­ket, illat­sze­re­ket, papír­árut, háti­zsá­kot és húso­kat – pakolt be, össze­sen 324.961 forint érték­ben. Nem volt azon­ban szán­dé­ká­ban kifi­zet­ni sem­mit, ezért a vásár­ló­tér­ből a kocsit kitol­ta, hogy azzal a bejá­ra­ton keresz­tül távozhasson.

A férfi azon­ban az üzlet­ből már nem ért ki, mivel egy biz­ton­sá­gi őr lefülelte.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen, mely­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A cse­lek­ményt biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.