Főoldal » Archív » Trafik elleni támadás

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 28 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2014. ápri­lis 7-én a dél­utá­ni órák­ban az egyik Veszp­rém­ben műkö­dő nem­ze­ti dohány­bolt alkal­ma­zott­ját ököl­lel meg­fe­nye­get­te és fel­szó­lí­tot­ta a bevé­tel átadá­sá­ra.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye