Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Utcán bántalmazta haragosát - vádemelés - videóval

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki Pécs bel­vá­ro­sá­ban verte meg koráb­bi haragosát.

A vád­lott 2018. novem­be­ré­ben Pécs bel­vá­ro­sá­ban köz­le­ke­dett teher­gép­ko­csi­já­val, mikor ész­re­vet­te az utcán gya­lo­go­san köz­le­ke­dő isme­rő­sét, aki­vel koráb­ban összeveszett.

A férfi a gép­ko­csi­val áttért a menet­irány sze­rin­ti bal­ol­dal­ra és a sér­tett előtt meg­állt. Ezt köve­tő­en a férfi nyom­ban kiszállt az autó­ból és a mel­let­te elha­la­dó sér­tet­tet meg­ra­gad­ta, őt egy alka­lom­mal ököl­lel arcon ütöt­te, aki az ütés­től a föld­re esett.

A vád­lott ezután a kar­já­nál fogva fel­rán­tot­ta a föld­ről, az autó­hoz lökte, kia­bált vele, majd egy alka­lom­mal ismé­tel­ten ököl­lel arcon ütötte.

Az elkö­ve­tő ezután tovább kia­bált a sér­tet­tel, majd a jár­mű­től ellök­te és vissza szállt a gép­ko­csi­ba, majd a hely­szín­ről elhajtott.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a garáz­da­ság vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.