Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség a televíziós műsorszolgáltatást jogosulatlanul biztosító férfiakkal szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a két Csong­rád megyé­ben élő fér­fi­val szem­ben, akik 2010 és 2014 között az álta­luk elő­fi­ze­tett tele­ví­zi­ós műsor­szol­gál­ta­tást jogo­sult­ság nél­kül tovább köz­ve­tí­tet­ték másoknak. 

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye