Főoldal » Hírek » Vádemelés a Duna-parti szatír ellen - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Váci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a Duna-parton muto­gat­ta magát.

A vád­irat sze­rint a férfi – aki már koráb­ban is volt bün­tet­ve hason­ló cse­lek­mény miatt – 2021. már­ci­us 31-én reg­gel Nagy­ma­ro­son, a Duna-parton az arra hala­dó járó­ke­lők előtt lehúz­ta nad­rág­ja slic­cét, majd a nemi szer­vét elő­vé­ve önki­elé­gí­tést végzett. 

A Váci Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő ellen sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.