Főoldal » Archív » Vádemelés a közel 600 sértettnek munkát ígérő csalók ügyében

Újság­hir­de­tés alap­ján kínált auszt­ri­ai állás­le­he­tő­sé­get az az 50 éves férfi, aki a nem léte­ző segéd­mun­ka ígé­re­té­vel több mint 3 év lefor­gá­sa alatt 586 sér­tet­tet tévesz­tett meg. Az ország külön­bö­ző pont­ja­in élő sér­tet­tek a nekik kikül­dött csek­ke­ken jel­lem­ző­en 4.000 Ft-ot fizet­tek be, de volt olyan is, aki töb­bet. Az oko­zott kár össze­sen 2.353.000 Ft-ra tehető.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye