Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a nyakon szúrt kiskutya ügyében - fotóval

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádol egy fér­fit, aki 2018 őszén Rába­pa­to­nán nya­kon szúrt egy három hóna­pos kiskutyát.

Az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő 45 éves férfi ami­att bán­tal­maz­ta a kutyát, mert az bepisz­kí­tott a házba.

Fel­há­bo­ro­dá­sá­ban egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel két helyen is meg­se­bez­te a kis­ku­tya nya­kát, majd nya­kon szúr­ta az álla­tot. A szú­rás a kutya két nyak­iz­mát és a fej­bic­cen­tő izmát is elvágta.

Az aláb­bi képen lát­ha­tó kis­ku­tyát a hely­szín­re érke­ző állat­or­vos men­tet­te meg.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.