Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az „unokázós” csalók ellen

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt két férfi és egy nő ellen, akik 2015. janu­ár­ja és szep­tem­be­re között 35 sér­tet­tet káro­sí­tot­tak meg az ország külön­bö­ző tele­pü­lé­se­in, az ún. „uno­ká­zós” csa­lás mód­sze­ré­vel, és ezzel közel 15 mil­lió forint kárt okoztak.

Bara­nya Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.08.