Főoldal » Hírek » Vádemelés újabb közlekedési konfliktus miatt - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az elkö­ve­tő­nek nem tet­szett a köz­le­ke­dé­si hely­zet, ezért elő­vet­te gáz-riasztó fegyverét

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 27 éves férfi 2022 ápri­li­sá­ban autó­zott az M85-ös autó­úton Sop­ron irá­nyá­ba, majd utol­ér­te az előt­te hala­dó sér­tet­tet. A fér­fi­nak nem tet­szett a sér­tett elő­zé­se, amin úgy fel­há­bo­ro­dott, hogy hala­dás köz­ben a kesz­tyű­tar­tó­ból elő­vet­te az ott lévő gáz-riasztó fegy­ve­rét és azzal több­ször az előt­te, majd mel­let­te hala­dó sér­tett irá­nyá­ba mutogatott.

Az éles lőfegy­ver­nek lát­szó riasz­tó­fegy­ver alkal­mas volt arra, hogy a sér­tett attól tart­son, hogy az élete veszély­be kerül.

Az elkö­ve­tőt az ügyész­ség minő­sí­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja, mely cse­lek­mény miatt vele szem­ben két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.