Főoldal » Archív » Verekedésbe torkollt egy abonyi focigála

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a három szol­no­ki fér­fit, akik egy kis­pá­lyás lab­da­rú­gó tor­nán kiala­kult vita hevé­ben a ver­seny­bi­zott­ság tag­ja­i­ra támad­tak Abony­ban.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye