Főoldal » Hírek » Verés lett a vita vége – videóval - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki egy bolti vita után a bevá­sár­ló­szaty­rá­val bán­tal­ma­zott egy másik nőt és eltör­te egyik ujját.

 A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett nő között egy Nagy­kát­ához köze­li tele­pü­lés kis­bolt­já­ban ala­kult ki vita para­di­csom­vá­lo­ga­tás köz­ben. Ennek során a sér­tett trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­te a vád­lot­tat, majd fize­tés után távo­zott a bolt­ból a közel­ben lévő busz­meg­ál­ló felé. A fel­dü­hö­dött vád­lott a sér­tett után sie­tett és a kezé­ben lévő bevá­sár­ló­sza­tyor­ral több­ször is felé ütött, a meg­tá­ma­dott nő véde­ke­zés­kép­pen fel­emel­te egyik kezét, így az üté­sek azt érték el.

A vád­lott ezután fel­szed­te a föld­ről a szaty­rá­ból kigu­rult para­di­cso­mo­kat, majd még négy­szer ütött a sér­tett felé, ame­lyek közül kettő a hátát talál­ta el, majd vissza­ment a bolt­hoz és kerék­pár­já­val elhagy­ta a helyszínt.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett egyik ujja eltörött.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség a bán­tal­ma­zó nő ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A biz­ton­sá­gi kame­ra­fel­vé­te­len az utcai bán­tal­ma­zás látható.