Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 37 éves bün­tet­len...

2020. szeptember 22., 10:05

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2017 ápri­li­sá­ban lopás bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt emelt vádat egy csa­lád négy tag­já­val és...

2020. szeptember 22., 10:00

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat a emelt a Sze­ren­csi Járás­bí­ró­sá­gon három férfi ellen veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett...

2020. szeptember 22., 9:55

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a nő ellen, aki Pol­gá­ron, az utcán rátá­madt volt barát­ja új...

2020. szeptember 22., 9:51

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség két sze­ge­di férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra...

2020. szeptember 22., 9:42

A Pest Megyei Főügyész­ség hét – köz­tük két fia­tal­ko­rú – sze­méllyel szem­ben emelt vádat, akik két sér­tet­tet több­ször is ki- illet­ve elra­bol­tak.  A vád...

2020. szeptember 22., 9:34

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik egy tar­to­zás miatt bán­tal­maz­ták...

2020. szeptember 22., 8:31

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sí­tett rab­lás és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a...

2020. szeptember 22., 8:24

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves férfi ellen, aki Győr­ben hét par­ko­ló jár­mű­vet ron­gált meg, fel­gyúj­tott és meg­ron­gált tíz...

2020. szeptember 22., 8:12

1 2 146 147 148 187 188