A Nógrád Megyei Főügyészség 2018. február 20-án értékelte a 2017. évi tevékenységét. Az értekezletet megtisztelte jelenlétével dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes is.

Dr. Bóna Gyula főügyész a köszöntője után értékelte az ügyészség személyügyi helyzetét, kiemelve, hogy a hasonló méretű megyék ügyészségeihez képest alacsonyabb létszámmal működnek a megye szervezeti egységei, ennek ellenére magas színvonalon és időszerűen végzik feladataikat, emellett a munkatársak számos szakmai és tudományos sikert is elértek.

A büntetőjogi szakági tevékenységét Sziliné dr. Séber Anita büntetőjogi főügyészhelyettes, míg a közjogi szakág elmúlt évben végzett munkáját dr. Nagy Zsuzsanna közjogi főügyészhelyettes ismertette.

Sziliné dr. Séber Anita beszámolójában elemezte a regisztrált bűncselekmények és elkövetők számának, a bűnözés struktúrájának elmúlt évben tapasztalt változásait, az ügyészi intézkedések számának, eredményességének alakulását, a gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos területen kifejtett tevékenységet. Kitért az ügyészi ügyfeldolgozás időszerűségének kérdésére, hangsúlyozta, hogy valamennyi büntetőügyet sikerült a törvényes határidőben feldolgozni, így a büntetőeljárások elhúzódása továbbra sem róható az ügyészségek terhére. Külön ismertette a közérdeklődésre számot tartó ügyeket. Kiemelte továbbá, hogy a megye ügyészi szerveinek váderedményessége 2017-ben is meghaladta az országos átlagot.

Dr. Nagy Zsuzsanna a közérdekvédelmi szakág törvényességi ellenőrzési tevékenységéről, valamint a magánjogi területet érintő feladatokról szólt részletesebben. Emellett kitért a büntetés-végrehajtással összefüggő, sokrétű tevékenységek ismertetésére is. Végül meghatározta a 2018. évi célkitűzéseket.

A beszámolókat követően dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes a megye ügyészi szerveinek munkáját értékelve elmondta, hogy azt mindkét szakág esetén kiegyensúlyozott jogalkalmazói tevékenység jellemezte, mely egyszerre volt időszerű és szakszerű is, amelyért köszönetét fejezte ki.

Hozzászólások lezárva.