A Tolna Megyei Főügyészség 2017. március 17-én dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes részvételével évértékelő értekezletet tartott.

Dr. Magyar Pál főügyész összefoglalójában elmondta, hogy a megyei ügyészi szervezet munkavégzéséhez a személyi és tárgyi feltételek 2016-ban is adottak voltak, valamennyi ügyészi álláshely betöltött. A szervezeti egységek elhelyezési körülményei kiemelkedően jók, csak a Bonyhádi Járási Ügyészség elhelyezése kedvezőtlenebb. Kiemelte, hogy az ügyészség munkatársai színvonalasan, törvényesen és szakszerűen látták el a feladatukat.

Dr. Málinger Marianna büntetőjogi főügyészhelyettes a szakág munkáját értékelve előadta, hogy számos területen jobb eredményt ért el a megye az előző évinél, ami lelkiismeretes hozzáállást és kitartó többletmunkát igényelt a munkatársak részéről. A megyében az ismertté vált bűncselekmények száma az elmúlt évben kisebb mértékben, 6,7%-kal csökkent, ami főként a vagyon elleni bűncselekmények csökkenésének köszönhető, azonban a közlekedési bűncselekmények számában növekedés jelentkezett. A megye váderedményességi mutatói kiválóak, az országos átlagot is meghaladják. 2016-ban jelentősen emelkedett a bíróság elé állítások száma, amely az eljárások gyorsítása miatt jelentős. Az ügyek feldolgozásának időszerűsége is kiemelkedően jól alakult.

Müllerné dr. Bognár Katalin közjogi főügyészhelyettes hangsúlyozta, hogy a változások jellemezték a szakágat az elmúlt évben. A számadatok részletezésekor elmondta, hogy az előző évhez képest kevesebb ügy érkezett, ami elsősorban a magánjogi ügyforgalom csökkenéséből adódott, a civil szervezetekkel kapcsolatos bírósági megkeresések számának visszaesése miatt. Nőtt azonban a bíróság előtti tevékenység kiemelt intézkedéseinek száma. Kitért arra is, hogy a büntetésvégrehajtási intézetben javultak az elhelyezés körülményei.

A beszámolókat követően dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes leszögezte, hogy a bérelt épületben, kedvezőtlen elhelyezési körülmények között működő Bonyhádi Járási Ügyészség helyzetét a közeljövőben meg kell oldani. A megye ügyészi szerveinek munkáját értékelve külön kiemelte, hogy a váderedményességi mutató színvonalas és szakszerű munkára utal, amely miatt elismerését fejezte ki. Mindkét szakágat érintően szakmai kérdésekre is kitért, majd beszélt a várható új büntetőeljárási törvényről, melynek parlamenti általános vitája már elkezdődött. Ennek bevezetése kapcsán az ügyészség előtt is sok új feladat áll. Végül megköszönte a kiegyensúlyozott, szakszerű és időszerű munkát.

Hozzászólások lezárva.