Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » 10 másodperc - 1 jogi ismeret: a büntetés-végrehajtási jog

A büntető-végrehajtási jog arra ad választ, hogy ezen a terü­le­ten a szer­vek­nek milyen fel­ada­ta­ik van­nak, az elítél­tek­nek pedig milyen joga­ik és köte­le­zett­sé­ge­ik, tehát, hogy a jog­erős bün­te­té­se­ket és intéz­ke­dé­se­ket miként kell végrehajtani.