Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye az úgynevezett kitiltási botránnyal összefüggő bűnügyben

A Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken 2016. júni­us 7. nap­ján kihir­de­tett íté­let­tel első fokon nem jog­erő­sen befe­je­zett, a saj­tó­ban kitil­tá­si ügy­ként ismert bűn­ügy­ben az íté­let­hir­de­tést köve­tő­en a Fővá­ro­si Főügyész­ség­re két - saj­tó­fi­gye­lem­mel kísért – poli­ti­ku­sok által jegy­zett bead­vány érkezett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye