Főoldal » Archív » Asztallal dobta meg a rendőröket a menekülő elkövető

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki erő­sza­kot alkal­ma­zott a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök ellen.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.21.