Főoldal » Hírek » Baltával agyonverte, majd felgyújtotta élettársát - fotóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fog­va­tar­tás­ban lévő nővel szem­ben, aki 2022. janu­ár 1-én ököl­lel, bal­tá­val ütöt­te élet­tár­sa fejét, majd felgyújtotta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az ittas nő 2022. janu­ár 1-jén, a késő esti órák­ban, bajó­ti ott­ho­nuk­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, több­ször ököl­lel, majd bal­tá­val meg­ütöt­te a sér­tett fejét. Ezt köve­tő­en a vád­lott egy kabát­tal leta­kar­ta a sér­tett fel­ső­tes­tét, a kabát alá faha­sá­bo­kat és papírt tett, ezután a papírt meg­gyújt­va fel­gyúj­tot­ta az ekkor már élet­te­len sér­tett tes­tét, majd elhagy­ta a helyszínt.

A sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a nővel szem­ben a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék fegy­ház­bün­te­tést, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki vele szemben.