Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek

Jogi egypercesek

2021-ben az ügyészségek a vádemelések 74,5 %-ban büntetővégzés meghozatalára tettek indítványt.

2022. október 21., 8:30

2021-ben azoknak az elkövetőknek 87,9 %-át, akikkel szemben az ügyészség vádat emelt, a bíróság az ügyészségi váddal minden tekintetben egyezően ítélte el.

2022. október 17., 8:30

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész benyúj­tot­ta az Ország­gyű­lés­nek az ügyé­szi szer­ve­zet mun­ká­já­ról szóló éves beszá­mo­ló­ját, amely­nek leg­fon­to­sabb...

2022. október 12., 9:54

Ötmilliárd forint értékű adózatlan cigaretta volt eddig a legnagyobb fogás Nyíregyházán - a vám és az adófizetés megkerülése érdekében a zöldhatáron csempészik be a cigarettát a...

2022. október 11., 8:34

A Büntető Törvénykönyv van, hogy a bűncselekmény gondatlan elkövetését is bünteti.

2022. szeptember 19., 8:30

A Büntető Törvénykönyv van, hogy a bűncselekmény gondatlan elkövetését is bünteti.

2022. szeptember 12., 8:30

1 2 10 11 12 21 22