Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

1871-ben Heves megyében a törvényszék székhelye Eger lett, a városban emellett járásbíróságot is felállítottak.

2022. február 4., 8:30

A győri Törvénykezési Épület 1885-ben épült fel a korábban poros, sivár vásártér területén.

2022. január 28., 8:30

Az évvel együtt las­san az ügyész­ség 150 éves évfor­du­lós éve is a végé­hez köze­le­dik. De mielőtt ez meg­tör­tén­ne, az ügyész­ség tör­té­ne­té­nek egy...

2021. december 29., 10:44

A magyar katonai jog története röviden.

2021. december 17., 8:30

Az ügyé­szi szer­ve­zet fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból meg­ren­de­zett kül­té­ri kiál­lí­tás­nak mától egy hóna­pig Kecs­ke­mét ad helyet....

2021. december 10., 8:45

Gondolta volna, hogy az országokon átívelő igazságszolgáltatás már több mint 3000 éves?

2021. december 10., 8:30

1 2 3 11 12