Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség

A Békés Vármegyei Főügyészség hírei

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 41 éves vere­bi fér­fi­val szem­ben, aki 2019...

2020. október 14., 9:19

A Béké­si Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, 2 rend­be­li testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint...

2020. október 12., 8:58

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se és hamis vád miatt emelt vádat egy 44 éves bün­tet­len elő­éle­tű zsa­dá­nyi nővel szem­ben, aki...

2020. szeptember 30., 8:18

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 37 éves bün­tet­len...

2020. szeptember 22., 10:05

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt állí­tott bíró­ság elé csü­tör­tö­kön egy 22 éves, bün­te­tett...

2020. július 10., 8:11

A Béké­si Járá­si Ügyész­ség 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos...

2020. július 7., 9:39

1 2 8 9