Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség

A Békés Vármegyei Főügyészség hírei

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. évi kihir­de­té­sé­nek, és ezzel az önál­ló ügyész­sé­gi szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­nak az emlé­ké­re...

2023. június 19., 9:41

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fia­tal fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki...

2023. június 15., 10:39

Vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a Bat­to­nyai Járá­si...

2023. március 31., 9:10

A Békés Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat 5 fivér és 3 fiú­gyer­me­kük, továb­bi hoz­zá­juk...

2022. december 15., 7:45

A Békés Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, és annak kísér­le­te miatt emelt vádat egy 36 éves szen­te­si férfi ellen, aki 2021...

2022. november 14., 8:37

A Békés Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a több­szö­rö­sen bün­te­tett...

2022. november 5., 13:34

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség - töb­bek között - minő­sí­tett csa­lá­sok és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bűn­szer­ve­zet 15 tagja ellen, akik un....

2022. szeptember 30., 9:37

Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból Békés megyé­ben több dol­go­zó is kapott elis­me­rést. Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. évi kihir­de­té­sé­nek,...

2022. június 13., 9:44

Társ­tet­tes­ként nagyobb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség két férfi ellen, akik egy...

2022. június 13., 9:11

1 2 3 8 9