Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség

A Békés Vármegyei Főügyészség hírei

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 43 éves bün­te­tett elő­éle­tű mező­kö­ves­di...

2020. november 19., 8:50

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös...

2020. november 13., 11:43

A Békés Megyei Főügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­fosz­tott sze­mély sérel­mé­re, kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból, erő­szak­kal, fenye­ge­tés­sel,...

2020. november 6., 11:23

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 26 éves bün­tet­len elő­éle­tű...

2020. november 5., 13:32

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 42 éves bün­te­tett elő­éle­tű szeg­hal­mi nővel...

2020. november 5., 10:06

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az 58 éves eleki nővel szem­ben, aki 2018...

2020. október 20., 10:50

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 41 éves vere­bi fér­fi­val szem­ben, aki 2019...

2020. október 14., 9:19

A Béké­si Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, 2 rend­be­li testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint...

2020. október 12., 8:58

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se és hamis vád miatt emelt vádat egy 44 éves bün­tet­len elő­éle­tű zsa­dá­nyi nővel szem­ben, aki...

2020. szeptember 30., 8:18

1 2 7 8 9