Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség

A Békés Vármegyei Főügyészség hírei

Ennyit, össze­sen 30 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a napok­ban a Gyu­lai Tör­vény­szék egy bűn­ban­da tag­ja­i­val szem­ben, akik ellen a Szeg­hal­mi Járá­si...

2021. március 12., 9:14

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 46 éves bün­tet­len elő­éle­tű...

2021. március 10., 8:44

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te, 2 rend­be­li lopás vét­sé­ge, garáz­da­ság vét­sé­ge és össze­sen 7 rend­be­li becsü­let­sér­tés...

2021. március 9., 9:23

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély...

2021. március 5., 8:33

A Békés Megyei Főügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem, kerí­tés és pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­se miatt emelt vádat 7...

2021. február 15., 8:50

Szarvasi Járási Ügyészség vagyoni haszonszerzés végett, az államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés bűntette miatt kezdeményezte a...

2021. január 28., 8:45

A Gyulai Járási Ügyészség kezdeményezte egy hajléktalan férfi letartóztatását, aki a gyanú szerint az elmúlt öt hónapban országszerte több vendégházból is fizetés nélkül...

2021. január 26., 7:57

A Szarvasi Járási Ügyészség több rendbeli minősített kifosztás, lopás és annak kísérlete miatt emelt vádat 7 büntetett előéletű Borsod megyei férfi ellen, akik magukat különböző...

2020. december 22., 9:22

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség 2020. decem­ber 12-én lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű...

2020. december 16., 8:46

1 2 6 7 8 9