Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az emberrablók büntetésének súlyosítását indítványozza.

2021. január 5., 14:09

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség emberölés bűntette miatt jogerősen elítélt elkövetők bűncselekményének téves minősítése miatt, egyben büntetésük súlyosítása céljából...

2020. december 15., 13:24

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség ellenzi a négy év börtönbüntetés enyhítését.

2020. december 11., 14:05

Életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a Miskolci Törvényszék azt a vádlottat, aki aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember...

2020. november 24., 13:34

Az Egri Tör­vény­szék a 60 éves, bün­te­tett elő­éle­tű  vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek...

2020. november 18., 13:50

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, emi­att 7 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki...

2020. november 11., 11:01

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék íté­le­ti tény­ál­lá­sa sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott nem tudta fel­dol­goz­ni, hogy fele­sé­ge nem akar vele élni, ezért...

2020. október 15., 15:51

A tör­vény­szék észak-magyarországi lakás­ott­hon­ban élő fia­tal­ko­rú vád­lot­tak és fel­nőtt bűn­tár­suk bün­te­tő­ügyé­ben ítél­ke­zett. Az elkö­ve­tők...

2020. szeptember 23., 8:58

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, és foly­ta­tó­la­go­san...

2020. szeptember 21., 9:52

1 2 10 11 12